Psicomotricitat

La Psicomotricitat és el conjunt «d’interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensori motrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial». Les sessions són molt personalitzades, ja que cada nen/a té unes capacitats establertes en el moment que establim els objectius, a partir d’aquí el que es busca generalment és desenvolupar i millorar les habilitats motrius bàsiques, com podrien ser les qualitats perceptives, habilitats i destreses bàsiques, o també tasques més especifiques de la locomoció (desplaçaments), manipulació i estabilitat.

Els beneficis que pot obtenir el vostre fill i filla amb les sessions de psicomotricitat són:
– Augment de la consciència del propi cos.
– Control de l’estabilitat.
– Millora l’autoestima.
– Millora l’autonomia.
– Millora la interpretació espai-temps.
– Millora la creativitat.
– Augment del control motor i els seus moviments.

Depenent del nen/a es pot programar sessions de psicomotricitat educativa i/o terapèutic.