Tonificació (ONLINE)

Manteniment i augment de la massa muscular en tot el cos mitjançant exercicis de força tant globals com analítics de forma online

Entrenaments personals i reeducació funcional

L’entrenament personal i la reeducació funcional es desenvolupa amb l’educador físic Marc Morató, actualment coordinador i gestor del propi centre on ell mateix desenvolupa a nivell individual un programa d’exercici físic el més específic, efectiu i segur, d’acord amb l’estat de salut, capacitat, necessitat i l’objectiu de l’usuari.

Psicomotricitat

Relacionar mitjançant l’exercici físic la capacitat de generar moviment i la ment, on hi ha un treball conscient i inconscient, depenent de la dinàmica

Tonificació

Manteniment i augment de la massa muscular en tot el cos mitjançant exercicis de força tant globals com analítics

Gimnàstica de manteniment

Exercici físic de menys intensitat on es busca la diversió, treballar la capacitat cardiovascular i la part de tonificació muscular

Pilates

Exercicis que incorporen varis principis com, la concentració, respiració, control del moviment, fluïdesa i centralització on s’estableix en la part de la cintura abdominal.